Överlägsen luftrengöring med Aircode joniseringsteknik

 

 

 

i alltifrån små anläggningar som livsmedelsbutiker till stora industriapplikationer överstigande 20 000 kvm

Aircode RX-100

Den lilla joniseringsenheten som skapar stor förbättring av inomhusklimatet i mindre kontor, bussar och offentliga toaletter.

Axon miljöfilter

 

 

Skalbar filterlösning för oljor och tungmetaller

 

 

SWEDROP dagvattenfilter

 

 

uppfyller EU:s direktiv – respekt för och omtanke om världens vatten.

MIBA Miljöteknik AB

MIBA miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Vi har en liten dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Vi är stolta över att bara erbjuda mätbart miljöförbättrande och säkra produkter. Miba miljöteknik är ett ungt miljöföretag i Skillingaryd med fokus på kundanpassade lösningar till industrier, kommuner och privatpersoner i de nordiska länderna.

Välkommen till oss!

Miba miljöteknik breddar marknaden för grön, lättanvänd teknik. Med omsorg om vår jord utforskar vi inom vilka fler områden produktfloran kan appliceras på. För en grönare framtid!

blackis_rgb

Våra produkter

Vi säljer bara produkter som är miljövänliga genom hela sin livscykel. Det innebär att våra produkter är dokumenterat fria från farliga ämnen för djur, natur och människor och lämnar inga restprodukter med negativ åverkan på miljön. Ett av våra mest framgångsrika koncept är en luftreningsprodukt som går under samlingsnamnet Aircode. Produkten finns i en mängd olika utföranden beroende på applicering.

Renare luft och mindre bakterier på Klippans förskola

MIBA miljöteknik har installerat både Aircode RX100 och Ozono™ Mix1 på Klippans förskola i Bredaryd. Före och efter installation av Ozono™ utfördes bakterieprov. Analysen som utfördes av ALcontrol Laboratories påvisade stor positiv förändring på normalt utsatta ställen på förskolor. Vi räknar med att installationen av Ozono™ inte bara kommer att minska smittspridning bland barnen utan även reducera sjukfrånvaron för personalen. Aircode RX100 bidrar till ett renare inomhusklimat och ökad syreupptagningsförmåga för både barn och vuxna.

REFERENS

Vårt intresse för MIBA Miljötekniks produkter väcktes eftersom vi hade ett vi hade ett barn med allergi på förskolan. Vi ville erbjuda en mer allergivänlig miljö, framförallt i vilorummet där barnen sover någon timma under dagen. Aircode™ luftrening skapar en renare och friskare miljö i vårt vilorum. Våra kontakter på Miba miljöteknik tipsade oss även om Ozono™ för att kunna ta bort vissa kemikalier, såsom klorin och handsprit från verksamheten, vilket vi gärna gjorde då vi strävar efter en mer hälsosam förskola. Investeringarna gav inte så stora förändringar i vår vardag på förskolan, förutom att de olämpliga produkterna med handsprit och klorbaserade rengöringsmedel försvann och desinfektionen istället finns direkt i kranen.

Hela köpet känns tryggt med mycket information och forskning kring produkterna. Alla våra frågor har fått tydliga och bra svar. Och vi känner oss trygga med att kunna ringa till Miba Miljöteknik om vi har fler frågor eller funderingar.

Hälsningar Evelina Josefsson, Förskolechef på Klippans förskola i Bredaryd

OZONO™ mix1 / OZ-03 för hand- och ytdesinfektion

Vill du veta mer om Ozono™?

 

Aircode RX100™ för luftrening

Vill du veta mer om Aircode?